Kondenzačné sušiče stlačeného vzduchu

Kondenzačné sušiče zvyšujú spoľahlivosť systémov stlačeného vzduchu, optimalizujú technológie závislé na tomto druhu energie a znižujú náklady na prevádzku. Stlačený vzduch, ktorý nie je upravený, obsahuje prímesy - vodu, olej a mechanické nečistoty. Následnou filtráciou sa odstránia olejové prímesy a mechanické nečistoty.

Kondenzačné sušenie je založené na princípe prudkého ochladenia stlačeného vzduchu pri vstupe do sušiacej jednotky a jeho následnom ohriatí na výstupe. Pri tomto procese dochádza k vytvoreniu stabilnejšej teploty stlačeného vzuchu na výstupe zo sušiča. Kondenzačné sušiče dosahujú tlakový rosný bod +3°C.


CPX – SUŠIČE

Výhody sušiča:

 1. Kvalitné komponenty:
  • nízka tlaková strata
  • stabilný rosný bod
  • efektívne chladenie
 2. Inteligentné vyprázdňovanie
  • vypúšťa iba vodu
  • žiaden hluk
 3. Rosný bod:
  • jednoduché snímanie rosného bodu
 4. Jednoduché rozloženie:
  • pre ľahký prístup a údržbu
 5. Riadiaci panel:
  • ľahký prístup ku všetkým komponentom

 

PA SUŠIČE